^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ผลงานวิจัย ปี2561

589

ผลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

217984
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
44
110
217194
1858
1717
217984

Your IP: 192.168.2.1
Server Time: 2020-10-27 20:13:14

ปรัชญา วิสัยทัศน์

777

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ธรรม คือ ปรัชญาการทำงานทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

อัตลักษณ์ (Identity)

ฝีมือดี

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บริการเด่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูง ชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

info085

Copyright 2020  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี