^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ผลงานวิจัย ปี2561

589

ผลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

226988
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
63
275
226349
366
1459
226988

Your IP: 192.168.2.1
Server Time: 2021-05-08 00:30:01

ปรัชญา วิสัยทัศน์

777

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ธรรม คือ ปรัชญาการทำงานทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

อัตลักษณ์ (Identity)

ฝีมือดี

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บริการเด่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูง ชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

info085

Copyright 2021  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี