^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ผลงานวิจัย ปี2561

589

ผลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

226985
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
63
272
226349
363
1459
226985

Your IP: 192.168.2.1
Server Time: 2021-05-08 00:17:02

หัวหน้าแผนกวิชา

หัวหน้าแผนกวิชา

228 

นายสุรเชษฐ์ ชูศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

207

นายกริช แก้วกระจ่าง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

15

นายณรงค์ ปานสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 ......

นายศุภมิตร กิจเธาว์

หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 205 

นายวีระมิตร ไชยชาติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

136 

นายณรงค์ นามพรมมา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ

 80

นายจรูญ กองบุญธรรม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 2

นายรังสรรค์ สานาสิงห์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 ....... 

นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 25

นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 172

นายบัณฑิต จันทร์พุฒ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 61

นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

...... 

นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

.....

นายอนุวัติ พาระพัฒน์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

 130

นายสมชาย สกุลเทวัญพิทักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

 1

นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

 11

นายสุริยันต์ เงาะเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 21

นายธีระ ใสโม้

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

 

 

 

 

 ........

 

นางสาวสุพรรษา อเนกบุณย์

หัวหน้าแผนกวิชา

สามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน

Copyright 2021  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี